Nyheter ▹

HSB FORELLEN | Linköping


INFORMATIONSVÄGAR

Information för oss boende delges genom lappar på porten, på anslagstavlorna i trapphusen, via meddelanden direkt i brevinkasten och genom utskick av ForellenNytt. All information kommer även att finnas på denna hemsida.

Informationsfilm från HSB om Bostadsrätter


YouTube

Försäkringsinformation

Information om Forellens försäkring hos Länsförsäkringar finns i detta dokument.

Föreningens försäkringsnummer är 2133657*14

Brf. Forellen 2015 (webmaster)

FORELLENNYTT

Nyhetsbladet ForellenNytt ges ut ungefär två gånger per år och summerar de händelser som ägt rum sedan senaste sammanställningen, och beskriver kommande arbetet och planer för framtiden. Detta syftar till att hålla alla boende informerade om hur våra gemensamma resurser används. Styrelsen verkar för föreningens intressen och strävar efter gott underhåll och en god utveckling. Dessa planer och beslut summeras i nyhetsbladet, men mer direkt interaktion med styrelsen välkomnas.


Senaste nyhetsbrevet finns här..